Filler - Handföryngring


Handföryngring


Tunn hy över händer, seniga handryggar, och ådror på händerna går att i många fall korrigera med små injektioner av Filler. Filler injiceras under huden på händerna i ett tunt lager, vilket ökar hudens spänst, och masseras därefter ut i ett jämnt lager på händerna.

Behandlingen utförs vanligtvis i en ”kur” på 3 behandlingar, med 2 till 4 veckors mellanrum. Efter detta rekommenderas upprätthållande behandling var 12:e månad för att förlänga resultatet. OBS! Varje enskild behandlingstillfälle debiteras.