Botox - Gummy smile


Gummy smile (synligt tandkött)


"Gummy Smile” är benämningen där det hos vissa vid leende syns mer tandkött än vanligt. Detta kan ha många olika orsaker, t.ex. korta tänder, kort överläpp, för mycket tandkött, överaktiva muskler i överläppen, eller en kombination av dessa.

Om problemet är överaktiva muskler i överläppen så kan detta behandlas med injektion av muskelavslappnande medel i specifika punkter, och således orsakar att överläppen inte ”drar upp sig” lika mycket när man ler