Filler - Haka


Haka


1 ml injektionsspruta. Fillersbehandlingar av hakan innebär att man kan man skapa ett tydligare hakparti för den som upplever att de t.ex. saknar volym i detta område.

Man kan även fylla ut ojämnheter eller ge en mer markerad haklinjen om den känns otydlig.