Filler - Kindben


Kindben


Hos vissa kan mjukdelarna i ansiktet, med åren och tyngdkraften, orsaka en dragning nedåt. Genom att fylla ut vävnaden över kindbenen med Filler så kan man ofta erhålla en lyftande effekt av mellanansiktet.

Beroende på kundens ursprungliga förutsättningar så kan Fillerbehandling av kindbenen ge en likartad effekt som vid en kirurgisk ansiktslyft, dock naturligtvis inte lika uttalat.